.

PONYKAMPEN 2024

Het lijkt nog maar net geleden, de ponykampen van 2023, maar we kijken toch alweer naar het nieuwe jaar en hebben de data voor de ponykampen vastgesteld.

LET OP! De laatste ponykamp van 2024 is een week later dan u van ons gewend bent.

PROGRAMMA:

We hebben tijdens onze ponykampen een gevarieerd programma-aanbod onder deskundige begeleiding van onze eigen instructeurs en vele vrijwilligers.
Enige onderdelen van onze ponykampen zijn:
Spring- cross,- en dressuur lessen, buitenritten, strandrit, spelletjes, quizzen, BBQ en nog veel meer.

Gedurende de ponykampen verzorgen en berijden de deelnemers in principe met zijn tweeën een aan hen toegewezen pony of paard.
Een veiligheidscap is tijdens het rijden ten alle tijden verplicht. Een bodyprotector is tijdens de cross – en springlessen verplicht. Dus voor de slaapweken sterk aanbevolen. (Er zijn er enkele te leen)

AFSLUITING:

Op de laatste avond van de ponykampen houden we een opvoering van iets dat we gedurende de week hebben ingestudeerd, alle ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, broers en zussen, vrienden en bekenden mogen dit komen bekijken. Voorafgaand is er een B.B.Q. voor de deelnemers van de ponykampen en ook andere belangstellenden kunnen zich hiervoor van te voren voor opgeven, zodat het ponykamp gezellig kan worden afgesloten.

WANNEER:

De ponykampen zijn van maandag 9.00 uur tot en met vrijdagavond laat.
De mogelijkheden voor 2024 zijn:

All round ponykampen met overnachting:

Deze kampen zijn geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar met rij ervaring (minimaal lesniveau 3/4)

 • 1e mogelijkheid: 16-07 t/m 19-07   (1ste week van de zomervakantie)
  Deze week is voor  de gevorderde ruiters vanaf lesniveau 4 en hoger.
 • 2e mogelijkheid:  05-08 t/m 09-08  (4de  week van de zomervakantie)
  Aan deze week kan je deelnemen als je in de grote bak rijdt. Vanaf lesniveau 3 en hoger. Degene die in niveau 3 rijden moeten bovendien toestemming hebben van hun instructeur.

Ponykamp zonder overnachting:

 • 22-07 t/m 26-07    (2e  week van de zomervakantie)
  Dit kamp is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die graag op kamp willen, nog niet zoveel ervaring hebben en liever thuis slapen. ( 9.00 uur brengen en 19.00 uur, na het avondeten, weer ophalen)

INSCHRIJVEN:

Er kan vanaf zondag 25 februari 24.00 uur worden ingeschreven.
Je kan je online inschrijven via deze link
De inschrijving is definitief als de aanbetaling ontvangen is.
Is de aanbetaling na 2 weken nog niet ontvangen dan wordt de inschrijving geannuleerd en wordt er iemand van de wachtlijst gebeld.

De aanbetaling graag over maken naar rekeningnummer NL06INGB0008681897
t.n.v. Stichting vrienden van HCN onder vermelding van inschrijfgeld ponykamp en de naam van uw kind.

De sluitingsdatum voor inschrijvingen is vastgesteld op 20 juni 2024.
Maar schrijf je zo snel mogelijk in want vol = vol.

KOSTEN:

De kosten voor het ponykamp met overnachting bedragen € 455,00 per kind.
De aanbetaling is vastgesteld op € 85,00 per kind voor ALLE kampen.
De kosten voor het ponykamp zonder overnachting bedragen € 405,00 per kind.

Aanbetalingen voor de ponykampen worden niet gerestitueerd.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de ponykampen.

Wanneer een kind zich dusdanig misdraagt dat het naar onze mening niet (meer) past binnen de groep, zal er in het uiterste geval worden overgegaan tot het naar huis sturen van het kind. U wordt hier uiteraard eerst telefonisch van op de hoogte gesteld.
Restitutie van het kampgeld is niet mogelijk.

REGELS TIJDENS DE PONYKAMPEN:

 • Het is niet toegestaan om ons terrein te verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de leiding.
  Gebeurt dit toch, dan zullen de ouders worden gebeld en kan het kind niet meer terug komen.
 • Tijdens de all round kampen is het niet toegestaan om thuis te slapen.
 • Wees gezellig voor een ander, dan is een ander ook gezellig voor jou!
 • Na het slaapsein moet het rustig zijn en wordt de kantine niet meer zonder toestemming verlaten.
 • Ruim je spullen netjes op, dan raak je ook niets kwijt!
 • Er wordt van je verwacht dat je met respect omgaat met mens én dier!
 • Mobiele telefoons zijn tijdens het ponykamp NIET toegestaan! Ze zullen worden ingenomen en weer worden uitgedeeld als de leiding dit nodig acht.
 • Om de kans op heimwee te verkleinen willen we alle ouders vragen (hoe moeilijk ook) alleen na overleg met de leiding langs te komen.

  Natuurlijk kunt u ervan op aan dat wij direct bellen als dat nodig is.

Bezoekadres

Hippisch Centrum Nootdorp
Oudeweg 62
2631PB Nootdorp
(015)310 81 93